فرق کسب واکتسبت

لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت

یکی از معانی باب افتعال مبالغه در معنا است.

کسب یعنی بدست آورد

اکتسب یعنی بالغ و اضطرب فی الکسب!

زمخشری ذیل آیه فوق الذکر گفته است:

از آنجا که نفس انسان طبیعتش آن است که در طاعت سستی و در معصیت رغبت دارد

برای طاعت گفته شده: ما کسبت، با لفظی عاری از مبالغه! تا آگاهی بر سستی در طاعت داده شود.

اما در معصیت گفته شده است:

علیها ما اکتسبت، با لفظ مبالغه تا اگاهی داده شود بر رغبت نفس در معصیت.

تفسیر دیگر که از هیئت این دو فعل دانسته شده آن است که:

کسب که بی مبالغه و زیادت است در طاعت به کار رفته و اکتسبت که دارای مبالغه و زیادت است آگاهی می دهد بر لطف خداوند متعال:

به اینکه ثواب طاعت را می دهد

چه رغبتی باشد در اداء چه نباشد حتی اگر در ذهن بعض خیرات بیاید و مانعی منع کند ثواب بر ان میاید.

بر خلاف معصیت.

تدریج الادانی ص ۸۵

بازدیدها: 28

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *