فعل معتل

فعل مُعتَل
در این بخش به بررسی فعل مُعتَل می پردازیم.قبل از هر چیز باید چند واژه را توضیح دهیم.

حروف عِلّه
حروف (ي/و/ا) را حروف عله می نامند. توجه به این نکته لازم است که هر الفی را حرف عله نمی گویند بلکه الف برگرفته از یاء یا واو را حرف عِلّه می نامند. مانند: الف در فعل «قالَ» که از واو گرفته شده چون در اصل «قَوَلَ» بوده است. بنابراین الف در فعل «یُشارِکُ» حرف عِلّة نیست زیرا برگرفته و تبدیل شده از «واو» یا «یاء» نیست.

مُعتَلّ
کلمة ای که دارای حرف عِلّه باشد را مُعتَل می گویند. کلمه مُعتَل می تواند اسم یا فعل باشد. اما حرف معتل نداریم.

اقسام کلمه معتل
در دروس گذشته اقسام مُعتَل گذشت. به صورت اجمالی اقسام را مرور می کنیم.

۱. حرف عِلّه فقط در فاء الفعل باشد که به آن «مُعتَلّ الفاء» یا «مِثال» گویند.مانند: فعل «وَقَع» و اسم «وَقت».

۲.حرف عِلّه صرفا در عین الفعل باشد که به آن «مُعتَلّ العین»یا«أجوف» می گویند.مانند: فعل«نامَ» و اسم«خَوف».

۳.حرف عِلّه فقط در لام الفعل باشد که به آن «مُعتلّ اللّام»یا«ناقص»گویند.مثل:فعل«نَهَی»و اسم «عَمَی».

۴.حرف عِلّه در فاء الفعل وعین الفعل باشد که به آن «لفیف مقرون» می گویند.مانند: فعل«تَوَیَّلَ»و اسم«یَوم».

۵.حرف عِلّه در فاء الفعل و لام الفعل باشد که به آن«لفیف مفروق» می گویند.مثل:فعل«وَفَی»و اسم«وَدی».

۶.حرف عِلّه در عین الفعل و لام الفعل باشد که به آن نیز«لفیف مقرون»میگویند.مانند:فعل«شَوَی»واسم«کَیّ».

۷.حرف عِلّه در فاء الفعل و عین الفعل و لام الفعل باشد مانند:«واو» و «یاء» که اصل این دو «وَوَو» و‌«یَیَی» بوده است.

بازدیدها: 11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *