استیناف بیانی قسمت سوم


قسم سوم از استیناف بیانی جایی است که سوال از سبب مطلق و سبب خاص نیست، بلکه صرفاً یک سوال از غیر سبب است؛ مثل آیه شریفه :

قالوا سلاما قال سلام

قرآن کریم نقل می‌کند وقتی فرشتگان به حضرت ابراهیم گفتند:

سلاما

سوال پیش میاد که حضرت ابراهیم در جواب چه فرمود؟

آیه بعدی استیناف بیانی است که حضرت فرمودند سلام و جمله قال سلام استیناف بیانی است که در جواب از غیر سبب مطلق و خاص آمده است.

نکته:گاهی در جمله استینافی اسم شخصی که سوال در در مورد اوست نمی آید بلکه وصفی می آید که علت سوال است، مثلاً گفته می‌شود اکرمت زیدا صدیقی حقیق بذلک.

به جای اینکه گفته شود زیدحقیق بذلک (زید شایستگی این را دارد)گفته می‌شود صدیقی حقیق لذلک. یعنی به جای اینکه اسم آید وصف آمده تا این را بفهماند که دوست بودن علت اکرام است.

تفصیل مطلب در کتاب مطول مبحث فصل و وصل.ص ۴۵۴.

بازدیدها: 23

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *