اسباب منع صرف(عُجمه)


«منصرف وغیرمنصرف»

اسباب منع صرف (۵)_ عُجمه
عجمه از اسباب منع صرف است. منظور از عجمه غیر عربی بودن است. در صورتی که یک کلمه در زبانی دیگر غیر از عربی علم باشد غیرمنصرف می شود.

شرایط غیر منصرف بودن اسم عجمی

١.علم بودن در زبان عجمی
همانطور که توضیح داددیم عجمیت با علمیت جمع می شود و باعث می شود که اسم غیر منصرف شود. ولی شرط است که این اسم در همان زبان عجمی علم باشد.مانند ابراهیم و اسماعیل که دو اسم در زبان عبری هستند.
ولی در صورتی که اسمی در زبان عجمی علم نباشد و سپس در زبان عربی به عنوان علم به کار رود منصرف است. مثلا کلمه لجام از زبان فارسی به زبان عربی راه یافته است و از کلمه لگام گرفته شده است و سپس با تبدیل گاف به جیم معرّب شده و به شکل لجام در عربی به کار می رود.
حال اگر نام یک فرد در عربی لجام باشد نمی تواند غیرمنصرف باشد زیرا کلمه لگام در فارسی علم نمی باشد.

٢.اسم عجمی باید بیش از سه حرف داشته باشد مانند یونس و یوسف که بیش از سه حرف دارند. یا اگر سه حرف دارد حرف وسط آن متحرک باشد و ساکن نباشد مانند کلمه سَقَر.
اما در صورتی که سه حرفی باشد و حرف وسط آن نیز ساکن باشد منصرف می باشد مانند نوح و لوط که نام دو پیامبر در زبان عبری هستند. این دو اسم به دلیل سه حرفی بودن و ساکن بودن حرف وسط منصرف هستند.

بازدیدها: 6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *