قاعده سوم اعلال


فعل مُعتَل

قواعد اعلال

قاعده سوم اعلال
هر گاه واو مضموم باشد و حرکت حرف قبل آن نیز مضموم باشد حرکت ضمه از روی واو می افتد و تبدیل به سکون می شود. مثلا: یَدعُوُ می شود: یَدعُو. در این حالت واو به شکل مدی خوانده می شود.
همچنین اگر یاء مضموم یا مکسور باشد و حرکت حرف قبل آن کسره باشد ضمه از روی یاء می افتد و یاء ساکن می شود مانند: یَقضِيُ که می شود: یَقضِي. در این حالت نیز یاء یه شکل مدی تلفظ می شود.

جریان این قاعده در اسم
این قاعده در اسم نیز جاری می شود مثلا کلمه قاضِيُ می شود قاضِي و کلمه تالِيِ به کسر یاء می شود تالِي.

دلیل سقوط ضمه و کسره
دلیل افتادن ضمه و کسره از روی یاء اینست که تلفظ دو ضمه و کسره بر یاء ثقیل و سنگین هست لذا تلفظ آن دو برای عرب زبانان مشکل است.
و این برخلاف حرف فتحه است که تلفظ آن سبک و راحت است و بر روی یاء نیز تلفظ می شود و مشهور است که فتحه اخفّ الحرکات است.

بازدیدها: 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *