قاعده۵اعلال

فعل مُعتَل

قواعد اعلال

قاعده پنجم
بر اساس قاعده پنجم اعلال در صورتی که «واو» لام الفعل کلمه باشد و حرف ماقبل آن مکسور باشد تبديل به «یاء» می شود.
مثلا در فعل مجهول «دُعِوَ» واو لام الفعل و حرف ماقبل آن مکسور است لذا تبدیل به «دُعِيَ» می شود.
همچنین فعل مجهول ثلاثی مزید «اُنجِوَ» چنین شرایطی دارد لذا تبدیل به «اُنجِيَ» می شود.
اما در صورتی که ماقبل آن مفتوح باشد تبدیل به یاء نمی شود بلکه بر اساس قاعده هشتم اعلال که خواهد آمد تبدیل به الف می شود. مانند: «دَعَوَ» که تبدیل به «دَعَی» می شود و «اَنجَوَ» که تبدیل به «اَنجَی» می شود.

جریان این قاعده در اسم
این قاعده در اسم نیز جریان می یابد. مثلا در اسم فاعل ریشه «نَجَوَ» که می شود «ناجِوٌ» همین قاعده جاری می شود چرا که «واو» لام الفعل و ماقبل آن مکسور است لذا تبدیل به «ناجِيٌ» می گردد. گرچه پس از آن بر اساس قواعد دیگر اعلال تبدیل به «ناجٍ» می شود.

بازدیدها: 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *