حکایتی شیرین در باب حروف زائد

حکایاتی شیرین درباره حروف زائد. 🔺حروف زائد حروفی هستند که بر مصدر اضافه شده و صیغه های جدید صرفی می

بیشتر بخوانید