شعراء عرب

فائدة شعرا عرب در یک تقسیم بندی به چهار دسته تقسیم می شوند: ۱.جاهلیین(عصر جاهلیت) از ۱۵۰ سال قبل از

بیشتر بخوانید

حکایتی شیرین در باب حروف زائد

حکایاتی شیرین درباره حروف زائد. 🔺حروف زائد حروفی هستند که بر مصدر اضافه شده و صیغه های جدید صرفی می

بیشتر بخوانید