حکایتی شیرین در باب حروف زائد

حکایاتی شیرین درباره حروف زائد. 🔺حروف زائد حروفی هستند که بر مصدر اضافه شده و صیغه های جدید صرفی می

بیشتر بخوانید

صمدیه کتابی مختصر و مفید

صمدیه:یکی از مهم ترین و دقیق ترین کتاب ها در علم نحو است که شیخ بهایی به برادر کوچکش عبدالصمد

بیشتر بخوانید

تأملی بر تاریخ ادبیات عرب

شاید این سوال  به ذهن کسانی که در زمینه ادبیات عرب تحصیل و تحقیق می کنند،برسد که چگونه ادبیات عرب

بیشتر بخوانید